Help4Rare

logov4

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem naukowców, analityków i lekarzy, wyspecjalizowanym w poszukiwaniu i weryfikowaniu trudno dostępnych informacji z dziedziny medycyny terapeutycznej. Pracując przez wiele lat jako badacze, w wyniku nieustannej konieczności docierania do istotnych faktów naukowych, zyskaliśmy niezbędne doświadczenie zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne  w sprawnym pozyskiwaniu wartościowych danych.

Obecnie wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę oraz nabyte umiejętności w wyszukiwaniu potencjalnych możliwości terapeutycznych, badań klinicznych z wykorzystaniem pionierskich metod leczniczych dla osób dotkniętych zdiagnozowanymi chorobami rzadkimi.

Systematycznie śledząc dynamiczne zmiany zachodzące w medycynie, mamy świadomość jak trudne może być znalezienie rzetelnych informacji o najnowszych osiągnięciach terapeutycznych  w kraju i na świecie.
Jesteśmy gotowi pozyskać je w Państwa imieniu.

Help 4 Rare – doświadczenie terapeutyczne

Co oferujemy

Ponad 300 milionów ludzi na świecie cierpi na choroby rzadkie. Oferujemy merytoryczne wsparcie osobom zmagającym się z chorobami rzadkimi oraz osobom chorym, u których nie istnieje leczenie przyczynowe lub gdy stosowane leczenie
nie przyniosło poprawy stanu zdrowia.

Nasze działania obejmują przeszukanie dostępnych zasobów biomedycznych, między innymi baz danych, bibliotek, publikacji, protokołów badań klinicznych oraz charakterystyk eksperymentalnych leków, w kraju i za granicą. Dostosowujemy sposób i zakres poszukiwań do preferencji klienta, generując indywidualną mapę terapeutyczną,
z wyszczególnieniem ośrodków badawczych, klinik oraz instytutów naukowych, oficjalnie deklarujących podjęcie czynności terapeutycznych w danej jednostce chorobowej.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że nie udzielamy świadczeń diagnostycznych, zdrowotnych, szpitalnych
lub terapeutycznych oraz nie zapewniamy organizacji administracyjnej, logistycznej
i finansowej właściwego leczenia
.

Schemat działania

Pacjent

Zespół Help 4 Rare

1

Zgłoszenie zdiagnozowanej choroby w celu poszukiwania dostępnych terapii

2

Przygotowanie wstępnego raportu* możliwości terapeutycznych

3

Zakończenie współpracy
(w przypadku braku dostępnej terapii)

lub

Zamówienie pełnego raportu możliwości terapeutycznych

4

Przygotowanie pełnego raportu** możliwości terapeutycznych

5

Wybór preferowanego ośrodka terapeutycznego

6

Nawiązanie kontaktu ze wskazaną placówką w celu potwierdzenia możliwości leczenia

Kliknij TUTAJ po więcej informacji

Jak działamy

Działamy w sposób zorganizowany i wydajny. Postępujemy zgodnie z własnymi, sprawdzonymi procedurami,
jednak nie są to czynności schematyczne. Do każdej osoby potrzebującej, podchodzimy w sposób indywidualny
z pełnym zaangażowaniem.

Na bieżąco omówimy z Państwem wyniki poszukiwań, a wszystkie zgromadzone przez nas dane zostaną
ostatecznie przedstawione w formie szczegółowego, przejrzystego raportu,
ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań terapeutycznych.

Na Państwa życzenie, zostanie następnie nawiązany kontakt z wytypowanymi podmiotami oferującymi działalność terapeutyczną, w celu oficjalnego potwierdzenia możliwości podjęcia działań leczniczych i ustalenia obowiązujących
w danych podmiotach zasad procedury terapeutycznej.

Jesteśmy w pełni przygotowani służyć Państwu pomocą i przyczynić się do poprawy Państwa stanu zdrowia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Konsultacje naukowe

Dr n. med. Dariusz Boruczkowski

Specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej.

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem, ceniony klinicysta, autor oraz współautor wielu publikacji i doniesień naukowych.
Czynnie zaangażowany w działania terapeutyczne związane z leczeniem chorób rzadkich układu krwiotwórczego z wykorzystaniem krwiotwórczych komórek macierzystych oraz z użyciem tkankowych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej.

Od 1988 do 1992 r. – udział w badaniach dotyczących leczenia u dzieci guzów kości
i krwiotwórczych czynników wzrostu,
Od 1992 do 2010 r. – udział w badaniach dotyczących transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych w hematologii oraz onkologii dziecięcej,
Od 2010 r.- udział w badaniach naukowych opartych na medycznych eksperymentach leczniczych, dotyczących zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej,
Od 2016 r.- udział w badaniach naukowych opartych na medycznych eksperymentach leczniczych wykorzystujących hematopoetyczne komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej.

Do pobrania: Dr n. med. Dariusz BoruczkowskiCurriculum Vitae

Kontakt

biuro@help4rare.eu