Help4Rare

Choroby rzadkie

Choroba rzadka (ang. Rare disease; Orphan disease)

Za chorobę rzadką w Polsce (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej) uznaje się schorzenie, które dotyka mniej niż 5 pacjentów na 10 000 osób (dla porównania w Japonii jest to 2,5 pacjenta na 10 000 osób, natomiast w Stanach Zjednoczonych to 7 pacjentów na 10 000 osób). Szacuje się, że chorobą rzadką, należącą do szerszej grupy chorób sierocych, dotkniętych mogą być nawet 3 miliony Polaków oraz ponad 300 milionów osób globalnie. Dotychczas opisano ponad 7 000 chorób rzadkich na świecie.

Choroba ultra-rzadka (ang. Ultra-rare disease)

Chorobą ultra-rzadką w Europie może być schorzenie występujące u 1 pacjenta na 50 000 osób (mniej niż 20 pacjentów na 1 000 000 osób), a w Stanach Zjednoczonych, aby dane schorzenie przypisać do ultra-rzadkich, musi wystąpić u mniej niż 2 000 pacjentów względem populacji tego kraju. Dokładna liczba chorób ultra-rzadkich nie jest znana. Tak rzadkie schorzenia występują również w Polsce.

Zespół chorobowy bez nazwy (ang. Syndrome without a name – SWAN)

Jest to zespół objawów, dolegliwości, składający się na zaburzenie lub stan chorobowy, który dotychczas nie został naukowo opisany, a rozpoznania nie można przypisać do żadnej istniejącej jednostki chorobowej na świecie.

Kategorie chorób rzadkich z przykładami

Choroby rzadkie – hematologiczne:
 • Anemia Diamonda-Blackfana
 • Niedokrwistość Fanconiego
 • Zespół Wiskotta-Aldricha
 • Rzadkie odmiany hemofilii
 • Rzadkie odmiany białaczek i chłoniaków
Choroby rzadkie – endokrynologiczne:
 • Akromegalia
 • Zespół Bardeta-Biedla
 • Zespół CHARGE
 • Choroba Cushinga
 • Syndrom MOMO
Choroby rzadkie – metaboliczne:
 • Choroba Gauchera
 • Mukopolisacharydoza
 • Niedobór SCOT
 • Choroba Taya-Sachsa
 • Choroba Wilsona
Choroby rzadkie – immunologiczne:
 • Zespół ataksja-teleangiektazja
 • Choroba Behçeta
 • Zespół Blooma
 • Zespół Chediaka-Higashiego
 • Rzadkie formy zaburzeń odporności
Choroby rzadkie – neurologiczne:
 • Autyzm i zespół Aspergera
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba
 • Dystonie dziedziczne i wrodzone
 • Zespół CANOMAD
 • Zespół Retta
Choroby rzadkie – wady rozwojowe:
 • Choroba Hirschsprunga
 • Zespół Marfana
 • Zespół Möbiusa
 • Zespół Shprintzena-Goldberga
 • Zespół Treachera Collinsa